Levné a kvalitní stěhování s profesionály
Zdarma nabízíme:
  • Obhlídka našeho technika, přistavení posádky po celé Praze zdarma.
  • Zapůjčení stěhovacích krabic, přepravek a obalových materiálů.
  • Pojištění na stěhování a nákladní přepravu.
  • Soboty, neděle a svátky bez příplatku.
  • Po Praze neúčtujeme ujeté kilometry.
Tel.: +420 773 444 404

Stěhování těžkých břemen - piana, trezory, kopírky

Pokud řešíte problém, jak přestěhovat těžké břemeno, ať už se jedná o trezor, piano, kopírku či soustruh, svěřte se do rukou oborníků v oboru stěhování těžkých břemen.

Stěhování rozměrných a těžkých břemen je specifická a odborná práce, při níž je zapotřebí nejen manipulace s daným břemenem, ale i zabezpečení prostor a osob, aby nedošlo k poškození majetku či újmě na zdraví. Manipulaci a stěhování těžkých břemen by měli vždy provádět pouze odborně školení pracovníci v tomto oboru.

Stěhování firem

Jak na stěhování těžkých břemen?

Před samotným stěhováním je velice důležitá perfektní příprava. Náš technik naplánuje transportní cestu, kudy se bude těžké břemeno pohybovat. Vždy volíme cestu nejmenšího odporu. Na trase budou kritická místa opatřena ochrannými prostředky (rohy, skla, dveře atd.) tak, aby nedošlo k jejich poškození. Poté je zapotřebí připravit samotné břemeno k manipulaci. Je zapotřebí ho ochránit vhodnými obalovými materiály a také zajistit možnost manipulace pomocí úvazů či popruhů. Při samotném transportu se využívá speciální stěhovací a manipulační technika (paletové vozíky, zdvihací zařízení, nosné jeřáby, atd.). Celá trasa musí být také zajištěna tak, aby se po ní nemohly pohybovat osoby třetí strany a nedošlo tak k újmě na zdraví či majetku.

Co potřebujeme vědět pro bezpečné stěhování těžkých břemen?

  • Přibližnou hmotnost stěhovaného břemene - Tento údaj je velmi důležitý vzhledem k volbě, manipulační a stěhovací techniky, počtu odborných pracovníků atd.
  • Rozměry stěhovaného břemene - Kvůli volbě transportní trasy je zapotřebí znát přesné rozměry břemene včetně obalových materiálů, abychom mohli všude bez problému projet.
  • Hodnota stěhovaného břemene - Abychom předešli případným finančním škodám, zajistíme vhodné pojištění nejen samotného břemene, ale i stěhování samotného.
  • Další specifické údaje o stěhovaném břemeni - Mezi důležité údaje patří například jeho křehkost či součásti, které se mohou jednoduše poškodit, možnost odlehčení břemene atd.

Na co nezapomenout!

Je třeba informovat všechny zúčastněné strany dostatečně dopředu. Ideální je označit celou transportní trasu informačními tabulemi s datem a časem, kdy ke stěhování dojde. Včas zajistěte příjezdové cesty a parkovací místa pro stěhovací vozy, aby mohlo celé stěhování těžkých břemen proběhnout bez problému a zbytečného zdržení.

Pokud potřebujete zajistit stěhovaní či manipulaci s nadměrnými břemeny, neváhejte a kontaktujte nás.

Nezávazná poptávka